Tarieven

Online gesprekken

Tarieven op aanvraag. Deze zullen afhankelijk zijn van de duur van een gesprek.  

Gastlessen

Op aanvraag, + km vergoeding. 

Aansluiten bij...

Tarieven op aanvraag + km vergoeding 

-Individuele gesprekken

-Groepen onder leiding van een professoinal

-Multi-diciplinaire gesprekken

-Intervisies

-Casuïstiekbespreking

-Presentaties