Wat doe ik?

Online- gesprekken

Het is voor iedereen mogelijk om een online gesprek te voeren. Dit kan middels Teams of telefonisch. Deze gesprekken kunnen gericht zijn op:

  • Informatievoorziening
  • Vraagstukken rondom genderproblematiek
  • Laagdrempelige begeleiding
  • Praktische zaken  
  • Vragen vanuit ouders / verzorgers / disciplines
  • Algemene of andere vragen

 

Let op, dit betreft dus geen psychologische begeleiding!

De tarieven zijn afhankelijk van de duur van een gesprek. De huidige tarieven worden binnenkort op de website weergegeven. 

Klik hier voor contact

Ervaringsdeskundige (5) bij Youz en SARR (Parnassia Groep)

Ervaringsdeskundige bij Youz Rotterdam (FACT) en het SARR autismecentrum.

Ggz- verpleegkundige

Werkzaam op een hoogbeveiligde kliniek binnen Parnassia Groep.

Gastdocent Fontys college

Gastdocent bij Fontys sociale studies t.a.v. de opleiding tot ervaringsdeskundige niveau 5.

Gastlessen (scholen / ggz / anders)

Verzorgen van informatieve gastlessen over genderdysforie en daarbij theorie over de identiteit / aantrekking / geslacht / expressie enz. 

Mogelijk vanaf het voortgezet onderwijs. 

Tarief: Op aanvraag.

(mini-documentaire gericht op scholieren / studenten beschikbaar en alleen in te zien bij een voorbespreking.)

 

Aansluiten bij...

-Individuele gesprekken

-Groepen onder leiding van een professoinal

-Multi-diciplinaire gesprekken

-Intervisies

-Casuïstiekbespreking

-Presentaties