Samenwerking genderzorg

Naast het beroep als GGZ-Verpleegkundige wil ik mij richten op (zorg) professionals die te maken hebben met vraagstukken binnen het onderwerp gender en diversiteit. Hierin wil ik adviseren en ondersteunen waar nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Aansluiten bij gesprekken of groepen binnen de hulpverlening.
 • Aansluiten bij casuïstiek of multidisciplinaire vergaderingen.
 • Adviserende / voorlichtende rol in diverse situaties.
 • Gastlessen.
 • Anders...

 

'Spotlights' naast de transitie zelf

Zowel voor, tijdens en na een transitie zijn er veel aspecten die de nodige aandacht vragen en soms lastig zijn. Met sommige onderstaande punten heb ik zelf mee te maken gehad. 

Gespreksonderwerpen kunnen zijn:

 • Twijfels en onzekerheden rondom de transitie.
 • De 'rode draad' in de huidige transgenderzorg aangaande het verloop van een traject.
 • Impact social media.
 • Verandering en / of twijfels rondom de geaardheid gepaard met de puberteit.
 • Gesprekonderwerpen rondom seksualiteit.
 • Onderliggende problematiek in combinatie met genderdysfore gevoelens!
 • Problemen in netwerk. (familie/ vrienden)
 • Verhouding met en tot de maatschappij.
 • Omgaan met stigma en discriminatie.
 • 'Uit de kast' komen in verschillende situaties. (werk/ privé)
 • Omgaan en overwegen van hormoongebruik.
 • Cultuur en geloofsaspecten.
 • Psychische en / of persoonlijke problemen (depressie. suïcidaliteit) mede vaak door lange wachtlijsten. Gebruik van zelfmedicatie!
 • (Wisselende ) verhouding tot het eigen zelfbeeld.
 • Zelfzorg in verschillende stadiums van een proces.
 • Verwerken van verschillende processen.

 

Implementatie ervaringsdeskundigen

Momenteel worden er op verschillende plekken ervaringsdeskundigen ingezet binnen de genderzorg. Zo zijn ervaringsdeskundigen vaak groepsleiders van bepaalde groepen, sluiten zij aan bij gesprekken en hebben zij ook een grote rol in gesprek met verschillende disciplines.

 

Tarieven

Op aanvraag excl. reistijd en reiskosten. (0,30 cent per km)

 

Contact

Het is mogelijk om contact op te nemen. Hierbij verwijs ik u naar de volgende pagina: Contact.

Voor mijn CV verwijs ik u graag naar de onderstaande button 'Linkedin.'

 

'Intuïtie is een stille, onvermoeibare, reiziger…’  (Ruth Cohn)