samenwerking genderzorg

Naast het beroep als GGZ-Verpleegkundige wil ik mij richten op (zorg) professionals die te maken hebben met vraagstukken binnen het onderwerp gender. Hierin wil ik adviseren en ondersteunen waar nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Aansluiten bij gesprekken of groepen binnen de hulpverlening.
 • Aansluiten bij casuïstiek of multidisciplinaire vergaderingen.
 • Adviserende / voorlichtende rol in diverse situaties.
 • Gastlessen.
 • Anders...

 

'Spotlights' naast de transitie zelf

Zowel voor, tijdens en na een transitie zijn er veel aspecten die de nodige aandacht vragen en soms lastig zijn. Met sommige onderstaande punten heb ik zelf mee te maken gehad. Dit raakt ook aan mijn motivatie om gesprekken aan te bieden omdat het helpend kan zijn in elke periode van een transitie. 

Gespreksonderwerpen kunnen zijn:

 • Twijfels en onzekerheden rondom de transitie.
 • Verandering en / of twijfels rondom de geaardheid.
 • Problemen rondom seksualiteit.
 • Problemen in netwerk. (familie/ vrienden)
 • Verhouding met en tot de maatschappij.
 • Omgaan met stigma en discriminatie.
 • 'Uit de kast' komen in verschillende situaties. (werk/ privé)
 • Omgaan met het gebruik van hormonen.
 • Geloofsaspecten.
 • Psychische en / of persoonlijke problemen (depressie. suïcidaliteit) mede vaak door lange wachtlijsten. Gebruik van zelfmedicatie!
 • (Wisselende ) verhouding tot het eigen zelfbeeld.
 • Zelfzorg in verschillende stadiums van de transitie. 
 • Verwerking van lichamelijke veranderingen (operatie(s) / effecten hormoongebruik. 
 • ENZ!

 

Implementatie ervaringsdeskundigen

Momenteel worden er op verschillende plekken ervaringsdeskundigen ingezet binnen de genderzorg. Zo zijn ervaringsdeskundigen vaak groepsleiders van bepaalde groepen, sluiten zij aan bij gesprekken en hebben zij ook een grote rol in gesprekken met ouders. Voor ouders is het vaak een moeilijk proces waarvan zij vaak hopen en denken dat het een fase is. Door bijvoorbeeld te spreken met een ervaringsdeskundige is het voor ouders ook fijn om hierin hun vragen te kunnen stellen. 

 

Tarieven

Op aanvraag excl. reistijd en reiskosten. (0,30 cent per km)

 

Contact

Het is mogelijk om contact op te nemen. Hierbij verwijs ik u naar de volgende pagina: Contact.

Voor mijn CV verwijs ik u graag naar de onderstaande button 'Linkedin.'

 

'Intuïtie is een stille, onvermoeibare, reiziger…’  (Ruth Cohn)